Đầu Bếp Joseon
Xem phim

Nội dung phim

Kim Yu trượt kỳ thi quốc gia và gặp Gye Am, đầu bếp giỏi nhất tự nhận mình để bước đi trên con đường sống đích thực.

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm