Baby Bandito
Xem phim

Nội dung phim

Tên anh là Kevin Tapia. Nhưng ở châu Âu, anh được gọi là “IL Baby Bandito”. Đây là câu chuyện về tay trượt ván tiến hành vụ cướp thế kỷ ở Chile.

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm